Wat is Macula degeneratie?

De oogaandoening Macula degeneratie wordt veroorzaakt door beschadigingen aan de Macula. Een klein onderdeel van het oog dat in het midden van de netvlies ligt. De Macula zorgt er voor dat licht, contrast en kleuren worden omgezet in beelden.

Wanneer iemand last heeft van Macula Degeneratie zal de Macula langzaam beschadigd raken. Scherp zien zal hierdoor steeds moeilijker worden. Toch worden de meeste mensen niet geheel blind door deze oogaandoening. Meestal wordt vooral het zicht in het midden van het gezichtsveld slechter. Langs de randen zal het zichter beter blijven. Bij een oogaandoening zoals Glaucoom, is dit juist andersom.

 

macula degeneratie oorzaken symptomen

 

Wat zijn de oorzaken van Macula degeneratie?

Met name erfelijkheid of een ziekte, zijn belangrijke oorzaken van Macula degeneratie. Vaak is de oorzaak echter onduidelijk. Wel is het bekende dat bepaalde zaken de kans op deze oogaandoening wel kunnen vergroten. Mogelijke oorzaken van Macula degeneratie zijn:

• Erfelijkheid. Indien de oogziekte voorkomt in uw familie, is de kans op het verkrijgen bij familieleden extra groot.

• Roken is een belangrijke oorzaak. Zo hebben mensen die veel roken, maar liefst vijf keer meer kans op de ziekte. Dit komt doordat antioxidanten het netvlies beschermen. Door roken worden echter de antioxidanten afgebroken.

• Te veel zonlicht kan ook zorgen voor beschadigingen.

• Alcohol en te veel verzadigde vetten behoren ook tot mogelijke oorzaken.

• Het vrouwelijke hormoon Oestrogeen kan ook een oorzaak zijn. Met name bij vrouwen op hoge leeftijd.

• Blanke mensen met een lichte kleur ogen, hebben een verhoogde kans.

• Zelfs het geslacht kan een (kleine) rol spelen. De kans bij vrouwen is enigszins groter dan bij mannen.

 

 

Wat zijn de symptomen van Macula degeneratie?

Er zijn niet veel symptomen bekend die gelinkt kunnen worden aan deze aandoening. In de beginfase is Macula degeneratie daarom ook moeilijk te ontdekken. In een meer gevorderd stadium kan een vervormd zicht ontstaan. Lijnen kunnen bijvoorbeeld niet meer recht worden gezien.
Ook kan een doffe plek in het blikveld zichtbaar worden. Deze plek is vaak in het midden van het blikveld zichtbaar.

Symptomen als rode ogen, pijnlijke ogen of hoofdpijn zijn niet bekend bij deze oogaandoening.

 

macula degeneratie wat is dat info

 

Hoe is Macula degeneratie te behandelen?

Hoe de Macula degeneratie is te behandelen, hangt mede af van het type waar last van is. Er bestaat namelijk droge en natte Macula degeneratie. Is met name ouderdom de oorzaak, dan zal de behandeling waarschijnlijk bestaan uit medicijnen in de vorm van vitaminen en antioxidanten. Dit kan er voor zorgen dat de klachten niet zullen toenemen.

Is er sprake van de “droge” variant, dan zal er nauwelijks een behandeling mogelijk zijn. Uiteraard dient verergering wel tegen te worden gegaan door de risicofactoren te beperken.

Bij de “natte” variant zijn wel behandelmogelijkheden. De achteruitgang van het zicht kan hierdoor worden tegen gegaan. Weefsel dat reeds is beschadigd kan niet of weinig herstellen. Behandelingen kunnen bestaan uit medicijnen en twee soorten laserbehandelingen. Ook goede voeding kan een positieve bijdragen leveren. Zo zijn  Zink, vitamine C en E een positieve rol om deze oogaandoening tegen te gaan.

Ten slotte kunnen factoren als roken en zonlicht meespelen bij de ontwikkeling. Deze invloeden beperken kan dus ook de achteruitgang van het zicht beperken. Bijvoorbeeld met behulp van een Macula degeneratie bril.